• visjon

Fra innsiden

Informasjon om inntak skoleåret 2017/2018

Publisert 24 okt 2017
Styret har besluttet å ta inn 22 elever på 1. trinn kommende skoleår og har satt et maksimalt elevtall på 215 elever. Det er også presisert i vedtaket at det skal tilstrebes en jevn fordeling på trinnene.

Høstferie

Publisert 29 sep 2017
Det er neimen ikke lenge siden vi ønsket alle elevene velkommen til et nytt skoleår og så  er det faktisk allerede høstferie! Hvor ble de ukene av? På vandring gjennom skolebygget ser jeg spor av mye godt

God sommer!

Publisert 30 jun 2017
Da er skoleåret 2016/2017 avsluttet med sommerfester i gruppene og den tradisjonelle konserten på solsiden for elever og ansatte siste skoledag. Takk for mye godt samarbeid, nyttige innspill, dugnadshjelp