• visjon

Fra innsiden

Vinterferie

Publisert 19 feb 2018
Kjære elever og foreldre Jeg fikk lyst til å dele noen hverdagsgleder med dere. Det er ganske mange av dem når man er så heldig at man tilbringer hverdagene sammen med barn og ungdom. At det jobbes med st

Informasjon om inntak skoleåret 2017/2018

Publisert 24 okt 2017
Styret har besluttet å ta inn 22 elever på 1. trinn kommende skoleår og har satt et maksimalt elevtall på 215 elever. Det er også presisert i vedtaket at det skal tilstrebes en jevn fordeling på trinnene.

Høstferie

Publisert 29 sep 2017
Det er neimen ikke lenge siden vi ønsket alle elevene velkommen til et nytt skoleår og så  er det faktisk allerede høstferie! Hvor ble de ukene av? På vandring gjennom skolebygget ser jeg spor av mye godt