Administrasjonen
Rektor Ellen Jacoby Steina
Inspektør Vivian Furnes Torp
Sosiallærer Ira Zinner- Østvold
Skolesekretær Asseline Jacobsen
Økonomiansvarlig Ann Kristin Biagi

Kontaktlærere
Gruppe A
Michael Stavnes og Cecilie Webster
Gruppe B
Guillaume Lecrecq, Miriam Schiele og Iselin Edvardsen
Gruppe C
Lita Mortensen og Christine Michelet
Gruppe D
Ida P. Hellum og Beatrice Backer
7. klasse og 8. klasse
Thomas Malterudbakken, Tone-Yvonne S. Hansen og Andreas Martinsen
9. klasse og 10. klasse
Johan Aarskog , Ragnhild Næss, Ragnhild Bjørlo og Anine B. Øvrebø

Andre lærere og personale
Myrberg, Jonathan Faglærer i musikk og naturfag, spesialpedagogog i 7. – 10. trinn
Bajgora, Donika G. Spesialpedagog i gruppe A og C
Bjerketvedt, Inger Engelsk, spesialpedagog
Wallroth, Madeleine SFO-leder, musikk og gymlærer gruppe C og D
Kristiansen, Edgar Vaktmester
Lindberget, Karina Spesialpedagog i gruppe A
Line, Alexandra Engelsk, barneskolen, medlærer gruppe D
Marrot, Linda Assistent, barneskolen og bibliotekar
Nordby, Knut IKT
Pacini, Lisa Kunst og håndverk 9.- 10. trinn + arbeid
Sagen, Kirsti R. Spesialpedagog og medlærer gruppe B
Stenersen, Annie Spesialpedagog gruppe D, ressurslærer i gruppe A og B
Werring, Vibeke Faye Spesialpedagog 8.trinn og medlærer gruppe C
Aarskog, Johan kontaktlærer og rådgiver ungdomskolen
Monclair, Liva T. Medlærer i gruppe A og musikklærer gruppe A og B
Olsen, Øystein Lærer i Arbeid og Mat- og helse i 7. – 10. trinn
Brovoll, Katrine Kunst og håndverk gruppe C, D og 7. – 8. trinn
Torgersen, Jannicke Spesialpedagog 7. – 8. trinn
Schjelderup, Jon Ressurslærer på 9. – 10. trinn
Lundberg, Cathrine K. Ressurslærer i 7.- 8. trinn, medlærer i gruppe D
Minsof, Charite D. ressurslærer i gruppe D
Larsen, Simen Engen Medlærer gruppe A og B
Nergaard, Caroline Spansk 9. – 10. trinn
Bjørnevik, Ingvild Spesialpedagog i 7.- 8. trinn
Endestad, Rita Kunst- og håndverk i gruppe C og D
Bø, Maren Kroppsøving og medlærer i gruppe A og B
Evensen, Terje Ressurslærer i gruppe C
Axelsen, Nathalia Assistent i gruppe a og SFO
Kramhøft, Johannes W. Assistent i 7.- 8. trinn
Bergesen, Theodor Assistent i gruppe A og SFO
Zwick, Lisa W. Ressurslærer i 7.- 8. trinn
Hansen, Marthe Assistent barneskolen