Administrasjonen
Rektor Ellen Jacoby Steina
Inspektør Vivian Furnes Torp
Sosiallærer Ira Zinner- Østvold
Skolesekretær Carina Dohrn
Regnskapsansvarlig Ann Kristin Biagi
SFO-leder Sara Waage

Kontaktlærere

Gruppe A
Monclair, Liva T. og Cecilie Webster

Gruppe B
Mari Eriksen og Iselin Edvardsen

Gruppe C
Michael Stavnes og Ina Longva

Gruppe D
Beatrice Backer og Helene Overaa Eide

7. klasse
Ragnhild Næss

8., 9. og 10. klasse
Eirik Kittilsen, Ragnhild Bjørlo Thomas Malterudbakken, Jonathan Myrberg og Anine B. Øvrebø

Andre lærere og personale
Bajgora, Donika G. Spesialpedagog i gruppe A og C
Bjerketvedt, Inger Engelsk, spesialpedagog
Line, Alexandra Engelsk, barneskolen, medlærer gruppe D
Pacini, Lisa Kunst og håndverk 9.- 10. trinn + arbeid
Sagen, Kirsti R. Spesialpedagog og medlærer gruppe B
Stenersen, Annie Spesialpedagog gruppe D, ressurslærer i gruppe A og B
Werring, Vibeke Faye Spesialpedagog 8. 9. og 10. trinn
Birkenes, Henriette Musikklærer i gruppe C,  D og 7. trinn 
Cathrine Klafstad medlærer i gruppe A og spesialpedagog ungdomstrinnet
Olsen, Øystein Lærer i Arbeid og Mat- og helse i 7. – 10. trinn
Brovoll, Katrine Kunst og håndverk gruppe C, D og 7. trinn 
Huitfeldt, Agnes Dyvi
Paulsen, Tonje Spesialpedagog barnetrinnet
Jerstad, Håkon  Medlærer i gruppe C og D
Kleppe, Miriam Kunst og håndverk i gruppe C og D
Torgersen, Jannicke Spesialpedagog 8., 9. og 10. trinn
Hiis, Abdi 
Jeta Belegu Spesialpedagog barnetrinnet
Larsen, Simen Engen Medlærer og kunst- og håndverkslærer i gruppe A og B
Nergaard, Caroline Spansk 7. – 10. trinn
Johnsen, Heidi Margaret Spesialpedagog og ressurslærer i gruppe B
Digre, Maiken Spesialpedagog barnetrinnene
Zwick, Lisa W. Ressurslærer ungdomstrinnet
Knudsen, Anna Lund Medlærer i gruppe A og B

Osnes, Kaja Henny

Andersen, Hanne