Administrasjonen
Rektor Ellen Jacoby Steina
Inspektør Vivian Furnes Torp
Sosiallærer Ira Zinner- Østvold
Skolesekretær Carina Dohrn
Økonomiansvarlig Ann Kristin Biagi

Vaktmester Edgar Kristiansen

Kontaktlærere
Gruppe A
Michael Stavnes og Cecilie Webster
Gruppe B
Frida Elgstøen , Iselin Edvardsen og Nette Grorud
Gruppe C
Margarita Moreno og Ina Longva
Gruppe D
Ida P. Hellum og Beatrice Backer
7. klasse og 8. klasse
Thomas Malterudbakken, Ingvild Bjørnevik, Jonathan Myrberg og Andreas Martinsen
9. klasse og 10. klasse
Johan Aarskog , Ragnhild Næss, Ragnhild Bjørlo og Anine B. Øvrebø

Andre lærere og personale

Bajgora, Donika G. Spesialpedagog i gruppe A og C
Bjerketvedt, Inger Engelsk, spesialpedagog
Axelsen, Nathalia SFO-leder, assistent i gruppe A og D
Pettersen, Tim Fast vikar
Line, Alexandra Engelsk, barneskolen, medlærer gruppe D
Michelet, Christine Spesialpedagog 9. og 10. trinn
Pacini, Lisa Kunst og håndverk 9.- 10. trinn + arbeid
Sagen, Kirsti R. Spesialpedagog og medlærer gruppe B
Stenersen, Annie Spesialpedagog gruppe D, ressurslærer i gruppe A og B
Werring, Vibeke Faye Spesialpedagog 8.trinn og medlærer gruppe C
Aarskog, Johan kontaktlærer og rådgiver ungdomskolen
Monclair, Liva T. Medlærer i gruppe A og musikklærer gruppe A og B
Olsen, Øystein Lærer i Arbeid og Mat- og helse i 7. – 10. trinn
Brovoll, Katrine Kunst og håndverk gruppe C, D og 7. – 8. trinn
Torgersen, Jannicke Spesialpedagog 7. – 8. trinn
Schjelderup, Jon Ressurslærer på 9. – 10. trinn
Klafstad, Cathrine Medlærer i gruppe C og D
Larsen, Simen Engen Medlærer gruppe A og B
Nergaard, Caroline Spansk 9. – 10. trinn
Eriksen, Mari Spesialpedagog i gruppe A
Endestad, Rita Kunst- og håndverk i gruppe C og D
Bø, Maren Kroppsøving og medlærer i gruppe A og B
Digre, Maiken Spesialpedagog i gruppe A og C
Zwick, Lisa W. Ressurslærer i 9.- 10. trinn