Administrasjonen
Rektor Ellen Jacoby Steina
Inspektør Vivian Furnes Torp
Sosiallærer Ira Zinner- Østvold
Skolesekretær Carina Dohrn
Regnskapsansvarlig Ann Kristin Biagi

SFO-leder Hannah Pope

Vaktmester Edgar Kristiansen

Kontaktlærere
Gruppe A
Michael Stavnes og Cecilie Webster
Gruppe B
Frida Elgstøen , Iselin Edvardsen og Nette Grorud
Gruppe C
Margarita Moreno og Ina Longva
Gruppe D
Beatrice Backer , Cathrine Klafstad og Helene Overaa Eide
7. klasse og 8. klasse
Thomas Malterudbakken, Jon Schjelderup, Ingvild Bjørnevik (fra uke 41), Jonathan Myrberg Simon Frøystadvåg(til uke 39)
9. klasse og 10. klasse
Johan Aarskog , Ragnhild Næss, Ragnhild Bjørlo og Anine B. Øvrebø

Andre lærere og personale

Bajgora, Donika G. Spesialpedagog i gruppe A og C
Bjerketvedt, Inger Engelsk, spesialpedagog
Pettersen, Tim Medlærer gruppe A
Line, Alexandra Engelsk, barneskolen, medlærer gruppe D
Michelet, Christine Spesialpedagog 9. og 10. trinn
Pacini, Lisa Kunst og håndverk 9.- 10. trinn + arbeid
Sagen, Kirsti R. Spesialpedagog og medlærer gruppe B
Stenersen, Annie Spesialpedagog gruppe D, ressurslærer i gruppe A og B
Werring, Vibeke Faye Spesialpedagog 7. og 8.trinn 
Aarskog, Johan kontaktlærer og rådgiver ungdomskolen
Monclair, Liva T. Musikklærer på alle trinn
Olsen, Øystein Lærer i Arbeid og Mat- og helse i 7. – 10. trinn
Brovoll, Katrine Kunst og håndverk gruppe C, D og 7. – 8. trinn
Torgersen, Jannicke Spesialpedagog 7. – 8. trinn
Schjelderup, Jon Ressurslærer på 9. – 10. trinn
Larsen, Simen Engen Medlærer og kunst- og håndverkslærer i gruppe A og B
Nergaard, Caroline Spansk 7. – 10. trinn
Eriksen, Mari Spesialpedagog i gruppe B
Endestad, Rita Kunst- og håndverk i gruppe C og D
Bø, Maren Kroppsøving og medlærer i gruppe A og B
Digre, Maiken Spesialpedagog i gruppe C og D
Zwick, Lisa W. Ressurslærer ungdomstrinnet