Administrasjonen
Rektor Ellen Jacoby Steina
Inspektør Vivian Furnes Torp
Sosiallærer Ira Zinner- Østvold

Skolesekretær Carina Dohrn
Regnskapsansvarlig Ann Kristin Biagi

SFO-leder Hannah Pope

Vaktmester Edgar Kristiansen

Kontaktlærere
Gruppe A
Monclair, Liva T. og Cecilie Webster
Gruppe B
Lisbeth Fokker og Iselin Edvardsen
Gruppe C
Margarita Moreno og Ina Longva
Gruppe D
Beatrice Backer og Helene Overaa Eide
7. klasse 
Jon Schjelderup, og Ragnhild Næss
8., 9. og 10. klasse
Johan Aarskog, Ragnhild Bjørlo Thomas Malterudbakken, Jonathan Myrberg og Anine B. Øvrebø

Andre lærere og personale

Bajgora, Donika G. Spesialpedagog i gruppe A og C
Bjerketvedt, Inger Engelsk, spesialpedagog
Line, Alexandra Engelsk, barneskolen, medlærer gruppe D
Michelet, Christine Spesialpedagog 9. og 10. trinn
Pacini, Lisa Kunst og håndverk 9.- 10. trinn + arbeid
Sagen, Kirsti R. Spesialpedagog og medlærer gruppe B
Stenersen, Annie Spesialpedagog gruppe D, ressurslærer i gruppe A og B
Werring, Vibeke Faye Spesialpedagog 7. og 8.trinn 
Birkenes, Henriette Musikklærer i gruppe C og D 
Cathrine Klafstad medlærer i gruppe A og spesialpedagog ungdomstrinnet
Olsen, Øystein Lærer i Arbeid og Mat- og helse i 7. – 10. trinn
Brovoll, Katrine Kunst og håndverk gruppe C, D og 7. – 8. trinn                  Jonassen, Julie Alida Kunst og håndverk i gruppe C og D                  Torgersen, Jannicke Spesialpedagog 7. – 8. trinn
Larsen, Simen Engen Medlærer og kunst- og håndverkslærer i gruppe A og B
Nergaard, Caroline Spansk 7. – 10. trinn
Eriksen, Mari Spesialpedagog i gruppe B
Digre, Maiken Spesialpedagog barnetrinnene
Zwick, Lisa W. Ressurslærer ungdomstrinnet                                        Knudsen, Anna Lund Medlærer i gruppe A