Telefonnummer og kontakttid
Kontoret er åpent hver dag fra kl. 08.00-16.00.
Telefon: 22 13 62 50, faks: 22 14 60 14
E-post: admin.oms@montessori.no
Rektor og inspektør treffes etter avtale.

Ungdomsskolen
Lærerne kan nås via «It’s Learning» eller via e-post, se Ansatte.

Undervisningtider (barneskolen og ungdomsskolen)

Gruppe A og B: 
man-/tirs-/torsdag: kl. 08.30–14.45 onsdag: kl. 08.30–14.00 fredag: kl. 08.30–14.15

Gruppe C og D: 
man-/tirs-/torsdag: kl. 08.30–15.00 onsdag: kl. 08.30–14.00 fredag: kl. 08.30–14.15

7.- 10. trinn:
mandag – fredag: kl. 08.45–15.00

Egen arbeidsøkt gruppe A, B, C og D
Alle klasserom er åpne fra kl. 08.00 med lærer tilstede. Det er da anledning for barna å komme inn for å gjøre skolearbeid eller lese stille.

SFO har åpent fra skoleslutt frem til kl. 17.00.

Skole / hjem samarbeid
Maria Montessori sa: «Uten en nær kontakt og et nært samarbeid med foreldrene vil skolen aldri kunne få noen avgjørende innflytelse på barna, selv om de var der hele dagen.» Det er viktig for barnets trygghet og utvikling at skole og hjem har et tett og nært samarbeid.