Styret har besluttet å ta inn 22 elever på 1. trinn kommende skoleår. På øvrige trinn opprettholdes nåværende elevtall.