Kontaktinfo
Kontoret er åpent hver dag fra kl. 08.00 – 16.00
Tlf.: 22 13 62 50   Fax: 22 14 60 14

SFO er åpent hver dag fra skoleslutt til kl. 17.00
Tlf.: 47 46 28 29

Ved sykt barn kontakt administrasjonen på e-post admin.oms@montessori.no

Administrasjon
Administrasjon admin.oms@montessori.no
Sosiallærer ira.oms@montessori.no
Inspektør vivian.oms@montessori.no
Rektor ellen.oms@montessori.no
Økonomiansvarlig akb@akbregnskap.no

Besøksadresse
Huldreveien 28
0781 Oslo

Postadresse
Postboks 92 Slemdal
0710 Oslo

For oversikt over pedagogisk ansatte og andre tilsatte se www.montessori.no/ansatte