Casa dei Bambini Montessoribarnehage er tilknyttet Oslo Montessoriskole. Skolen og barnehagen er i samme bygg. I lyse lokaler med blikk over Oslofjorden på toppen av Vettakollen, er det kort vei til skog og naturen. Casa dei Bambini er en én-avdelings barnehage med 22 barn i alderen fra 2.5 til 6 år.

Som en montessoribarnehage følger vi Dr. Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Grunnlaget for hennes pedagogikk en dyp respekt for barnet og dets skapende arbeid. Fokus er plassert på barna som utvikler seg selv i sitt eget tempo. De ansatte skal tilrettelegge ”barnets vei” ved å observere dets behov og ved bruk av systematisk oppbygd pedagogisk materiell.

På ulike modenhetsstadier er et barn spesielt mottakelig for å tilegne seg ulike kunnskaper. Disse sensitive periodene skal tas vare på ved å legge vekt på individuelt tilpasset stimulering der barnet i stor grad selv har frihet til å velge sine aktiviteter. Denne friheten hjelper barnet til å utvikle selvdisiplin og konsentrasjonsevne mens det beholder utforsknings- og læregleden. Samtidig skal barn få erfare at de er en del av en helhet der hensyn til fellesskapet og dets regler skal læres.

Casa dei Bambini følger Oslo Montessoriskoles ferier og fridager, men holder åpent deler av høst- og vinterferien, samt ut juni måned. Barnehagen starter en uke før skolen om høsten.

Styrer: Elisabeth Steimler Hertzberg
Besøksadresse: Huldreveien 28 0781 Oslo
Postadresse: Postboks 92 Slemdal 0710 Oslo
Telefon: 919 02 449
E-post: casa.oms@montessori.no

http://casadeibambini.barnehage.no