Norsk Montessoriforbund er en interesseorganisasjon for montessoribarnehager, montessoriskoler og lokalforeninger. Det forventes at alle som har barn på Oslo Montessoriskole er innmeldt i Norsk Montessoriforbund. Foreningen er avhengig av å ha solide medlemstall for å kunne fortsette sitt arbeide og være slagkraftige i det skolepolitiske miljøet.

post@montessorinorge.no
www.montessorinorge.no