Oslo Montessoriskole ble etablert i 1990 og tilbyr undervisning for barn i alderen 6–15 år. Skolen, med skolefritidsordning, drives etter pedagogikken til Maria Montessori. Undervisningen er individuelt basert og overgangen mellom hvert trinn kan være glidende. En 6-åring kan f.eks. arbeide med de samme områder som en 8-åring innenfor ett fag, men samarbeide med jevnaldrende på et annet område. For å skape den indre disiplin som preger barn i en montessoriskole, ligger et helt bevisst oppbygget og nøye forberedt arbeide fra lærerens side.

Lærerens rolle er vesentlig forskjellig fra den i tradisjonell pedagogikk. Å bli montessoripedagog krever ikke bare læring av en ny metodikk, men også en forandring av lærerens syn på seg selv og sin rolle. Sentralt hos en montessorilærer står dedikasjon til Maria Montessoris respekt for barnet.

Skolens oppgave er å tilrettelegge pensum og stille krav ut fra hver elevs aktuelle forutsetninger. Skolen har plikt til å ta vel hånd om alle elever, og skal legge forholdene til rette for at enhver elev kan utvikle seg selv og sine interesser. Skolen har et nært samarbeid med montessoribarnehagen Casa dei Bambini, som ligger i samme bygning.

Faktorer som kjennetegner et montessorimiljø

  • Barn som alle sammen holder på med forskjellige aktiviteter enkeltvis eller i grupper.
  • Barn som velger sine oppgaver selv.
  • Lærere som veileder og demonstrerer materiell.
  • Barn på gulvet, ved bordet og hvor som helst de måtte like å oppholde seg i arbeid med matematikkmateriell som perler, plansjer og tidslinjer, i kombinasjon med standard tekstbøker og skrivebøker.
  • Barn i ulike aldre som hjelper hverandre.
  • Barn som selv tar ansvar for praktiske oppgaver, som å holde klasserommet i orden.
  • Sosial interaksjon mellom elevene fordi de kan samarbeide etter eget valg og forflytte seg i klasserommet.