Skolefritidsordningen (SFO) ved Oslo Montessoriskole er åpen hver ettermiddag fra skoleslutt til kl. 17.00. SFO holder også åpent fra kl. 08.00 – 17.00 en uke før skolestart, i skolens høstferie, vinterferie og i uke 26 og 33 i sommerferien.

Det koster kr 1 300 per måned å ha et barn i skolefritidsordningen for 3 – 5 dager og kr 950 per måned dersom man ønsker å benytte tilbudet 1-2 dager i uken. Innbetalingsgiro vil bli fakturert sammen med skolepengene og for 10 måneder. Det tas forbehold om prisendring. Alle ferier er inkludert i prisen.

I feriene legger vi opp til aktiviteter på og utenfor skolen, og ønsker derfor at elevene er tilstede i kjernetiden kl. 10.00-15.00 de dagene de er der. Dersom man melder seg på SFO for hele skoleåret er ferieukene inkludert i prisen, ellers koster det kr 350 pr dag og kr 1500 for hele uken.

Drop inn koster kr 100 per gang.

Det vil i løpet av skoleåret bli gitt tilbud om aktiviteter og kurs som barna kan melde seg på i SFO-tiden. Dette vil bli informert om i egne skriv.

Tlf.: 47 46 28 29