Skolefritidsordningen (SFO) ved Oslo Montessoriskole er åpen hver ettermiddag fra skoleslutt til kl. 17.00. SFO holder også åpent fra kl. 08.00 – 17.00 en uke før skolestart, i skolens høstferie, vinterferie og i uke 26 og 33 i sommerferien.

Det koster kr 1 635 per måned å ha et barn i skolefritidsordningen for 3 – 5 dager og kr 1 180 per måned dersom man ønsker å benytte tilbudet 1-2 dager i uken. Elever på 1. trinn har krav på 12 timer gratis SFO pr uke, og for elever på dette trinnet koster SFO kr 66 pr måned.

Innbetalingsgiro for SFO vil bli fakturert sammen med skolepengene og for 11 måneder. Det tas forbehold om prisendring. Alle ferier er inkludert i prisen.

I feriene legger vi opp til aktiviteter på og utenfor skolen, og ønsker derfor at elevene er tilstede i kjernetiden kl. 10.00-15.00 de dagene de er der. Dersom man melder seg på SFO for hele skoleåret er ferieukene inkludert i prisen, ellers koster det kr 350 pr dag og kr 1500 for hele uken.

Drop inn koster kr 100 per gang.

Det vil i løpet av skoleåret bli gitt tilbud om aktiviteter og kurs som barna kan melde seg på i SFO-tiden. Dette vil bli informert om i egne skriv.

Tlf.: 47 46 28 29