Trefftider
Skolens helsesykepleier heter Frida Tamber.

Ansatte, elever og foreldre kan kontakte henne via

mail: frida.tamber@bva.oslo.kommune.no

mobil: 45 87 41 27

Skolen vil være behjelpelig med å avtale tid for møter mellom elever og helsesykepleier.

Skolehelstetjenesten
Skolehelsetjenesten tar i mot alle slags spørsmål, bekymringer eller gleder fra skolebarn og foresatte. Vi har oppdatert kunnskap og kompetanse på barn og ungdom i utvikling. Skolehelsetjenesten tilbyr helseundersøkelse i 1. klasse, samt relevant helseoppfølging på senere klassetrinn. Vi tilbyr anbefalte vaksiner til alle elever. Skolehelsetjenesten deltar i tverrfaglig samarbeid rundt barn og ungdom med spesielle behov. Vi henviser barn og ungdom videre der det er nødvendig, og i samråd med foresatte.
Velkommen til skolehelsetjenesten www.bydel-vestre.aker.oslo.kommune.no