SFO er i sving fra mandag 14.8. og første skoledag er mandag 21.8. Da møter alle elever på 4. – 10. trinn kl. 8.30 i skolegården, og har skoledag frem til 14.00. Elever i gruppe A og B begynner kl. 10.00 og er ferdige 12.00.

SFO er åpen fra 8.00 om morgenen den første dagen. Vi gleder oss!