OMS Venneforeningen er en foreldredrevet organisasjon med formål å yte økonomisk støtte til tiltak som skolen har behov for. Elever, lærere, ledelsen og FAU ved Oslo Montessoriskole beslutter i samarbeid med OMS Venneforening hvilke tiltak det skal satses på. De seneste årene har Venneforeningen med bidrag fra foreldre, venner av skolen og stiftelser vært med på å finansiere nye garderober ved gymsalen, lys-og lydanlegg til scenen i gymsalen, toaletter på barnetrinnet, nytt skolekjøkken, kurvhusker i skolegården, stoler og annet utstyr. Venneforeningen etterstreber å samle inn penger til tiltak som kommer alle elevene til gode.
Hvorfor bidra med ekstra økonomisk støtte til OMS Venneforening? Det er et stort behov for oppussing og vedlikehold av skolen og oppgradering av utstyr til elevene. Skolen har ikke anledning til å øke dagens skolepenger og kanskje er det heller ikke ønskelig, men OMS Venneforening kan derimot oppfordre foreldre til frivillig å gi pengegaver til skolen via OMS Venneforeningen.
Midler fra årets pågående innsamling vil bidra til nytt balansert ventilasjonssystem på skolen. Elever og lærere vil få et mye bedre arbeidsmiljø. Kan du tilby noen tjenester/produkter ta gjerne kontakt med skolen.
OMS Venneforeningen søker også stiftelser om penger. Ytterligere informasjon om OMS Venneforeningen og våre prosjekter kan leses om på Its Learning (klikk på fag og legg Venneforeningen på favoritter)

OMS Venneforening er mottaker av grasrotandelen.
OMS Venneforening org. nr. 994244744, kontonr. 1503.13.08922

VIPPS ditt bidrag til ”OMS Venneforening KOMPIS” (576267). Da blir du registrert som medlem av venneforeningen. Vårt «basismedlemsskap» koster kr 500 per skoleår, men vi håper at foreldre som har anledning er villige til å gi mer (for eksempel kr 500 per barn/ungdom de har som elever eller et beløp man føler man har anledning til å gi). Husk at nytt skoleår betyr ny medlemskontingent.

Ta gjerne kontakt med skolen hvis du har noen spørsmål, forslag og ideer.