Vår visjon
Oslo Montessoriskole skal oppmuntre til lærelyst for livet, gjennom kunnskap og toleranse

Våre verdier
Lærelyst oppmuntres ved:
Mestringsglede
Selvstendighet
Frihet

Kunnskap oppmuntres ved:
Inspirasjon
Konsentrasjon
Fordypning

Toleranse oppmuntres ved:
Respekt
Samarbeid
Trygghet

Vennlig hilsen

Ellen Jacoby Steina
rektor